InicioLlámanos
94 400 28 00
Contacto eues

Kutxabank y las organizaciones empresariales vascas destinan otros 2.000 millones de euros a la quinta edición de ‘Makina Berria’

IMG_40291

Lankidetza-ildo luze hau erabakiorra ari da izaten hazkunde ekonomikoan eta inbertsio produktiboetarako finantziazioaren gorakadan

 Kutxabankek eta euskal enpresarien elkarteek beste 2.000 milioi euro bideratu dituzte ‘Makina Berriaren’ bostgarren ediziora

  

Hitzarmen berriak lehentasunezko finantziazio baldintzak mantentzen ditu beren egitura produktiboa berritu nahi duten enpresa txiki eta ertainentzat

I+G egitasmoetarako finantziazioak 2017ko programaren %16 bereganatu du, eta hainbat alorrek igoera nabarmena izan dituzte, tartean manufakturek

 

Vídeo / Bideoa:
HTTP://filmak.tv/ftp/kutxabank/2017FIRMA_PATRONALES.mp4.zip

Audio / Audioak:
HTTP://filmak.tv/ftp/kutxabank/2017FIRMA_PATRONALES.mp3.zip

 

2017ko abenduaren 20an. Kutxabankek eta ADEGI, CEBEK eta SEA elkarteek ‘Makina Berria’ planaren edizio berria sinatu dute goizean, enpresek beren egitura produktiboa berritu dezaten. Honela, 2017. urtean lortutako emaitzen ondoren beste 2.000 milioi euro bideratu dituzte egitasmo honetara. Izan ere, I+G proiektuetarako izan da ekitaldi honetan programak eman duen finantziazioaren %16, eta beste hainbat alorrek ere gorakada esanguratsuak izan dituzte, hala nola manufakturek, finantziazioaren %40 jasota.

Makina Berriaren bostgarren edizioak Euskadiko patronalen bazkide diren enpresentzat lehentasunezko baldintzak eskaintzen ditu finantziazioan, 12 hilabeteko Euriborra gehi %1,90eko interes aldakorrararekin. Gainera, bost urteko epean %2ko tipo finkoa kontratatzeko aukera emango du.

Lankidetza hitzarmen berria 2018ko amaierara arte izango de indarrean, eta goizean sinatu dute Bilbon finantza erakundeko Kontseilari Ordezkari Javier García Lurueñak eta Pello Gibelaldek ADEGI Gipuzkoako Entrepresarien Elkarteko Presidenteak, Iñaki Garcinuñok CEBEK Bizkaiko Enpresarien Konfederazioko Presidenteak eta Pascal Gómezek SEA Arabako Enpresariak elkartearen buruak.

Erakunde sinatzaileen ordezkariak bat etorri dira azimarratzean Makina Berriaren inguruan sortutako lankidetza-ildo luzea “erabakiorra izan dela ekonomiaren eta enpresen hazkundean”, bai eta “inbertsio produktiboen gorakadan ere”.

 

 

Hazkunde trinkoa

 

Hitzarmena sinatu ondoren, Kutxabankeko Kontseilari Delegatuak “hazkundea trinkotu den ekitaldia” iritzi dio 2017. urteari. “Oinarrikoa izan da erakunde publikoak industriari ematen ari diren bultzada. Krisialdian industriaren pisua BPGren %18 murriztu zen eta egun %21etik gorakoa da. Testuinguru horretan kokatzen da Kutxabank, Makina Berria bezalako tresnekin, bai eta digitalizazioari eta nazioarteko hedapenari ematen dien babesarekin ere”. Javier García Lurueñak gogora ekarri duenez, ETEentzako inbertsio produktiboetarako finantziazioa urriaren amaierara arte, eta urtebetean, %10,15 hazi zen.

 

Pello Guibelalde Adegiko Presidenteak adierazi duenez “2017 urte aparta izan da ekonomiarentzat. Gipuzkoako BPG %2,8 hazi da eta ia 7.000 lanpostu berri sortu dira. Alor guztiak igo dira, baina batik bat industria. Enpresek, aberastasuna eta enplegua sortzen jarraitzeko, tresneria berritzeko beharra daukate, automatizazioari eta 4.0 industriaren erronkei aurre egitean lehiakorrak izaten jarraitzeko. Makina Berriak hori lortzeko bultzada garrantzitsua emango digu”.

Iñaki Garcinuño CEBEKeko Presidenteak esan duenez “beti nabarmendu nahi izan dugu Bizkaiko enpresek egiten duten apustua gure herriko jarduera ekonomikoaren eta enpleguaren alde. Euskal ekonomiaren eragileak dira enpresak. Beren lehiakortasuna eta etorkizuna dauzkaten erronkei aurre egiteko gaitasunak baldintzatzen ditu”. Gaineratu duenez “kalitatezko enplegua sortzen duen industria indartsua nahi dugu, herri honentzat aberasgarria dena. Akordio honek enpreson jarduera eta inbertsio-egitasmoak finantziatzea da gure itxaropena, lehiakorrak izan daitezen”.

Pascal Gomez SEA Arabako Enpresariak elkarteko Presidenteak azpimarratu duenez, lankidetza berritzea “nazioan eta nazioartean enpresen lehiakortasuna bermatzeko dugun helburuarekin bat dator”. Honela, gogoratu du Arabako enpresentzat zein garrantzitsua den “4.0 industriara hurbilduko gaituen inbertsioa izatea, duen bultzada berritzailearekin”, bai eta enplegua sortzeko baldintza guztiak ipini eta, beraz, gizartearentzat eta ekonomiarentzat aberastasuna sortzea ere.

 

 

Urte amaierako aurreikuspen onak  

 

Hiru euskal erakunde enpresarialekin elkarlanean 2014ko ekainean jarri zen merkatuan ‘Makina Berria’ plana, eta une horretan bertan hasi zen sumatzen enpresei bideratzen zaien finantziazioan joera aldaketa nabarmena. Izan ere, inbertsio produktiboak egiteko eskatzen ziren maileguen eskarian enpresen aldetik gurari handiagoa hasi zen nabarmentzen, adibidez pabilioiak erosteko, tresneria produktiboa berritzeko edota azpiegitura informatikoak eskuratzeko.

 

Hazkunde hori baieztatzen dute Kutxabank Enpresak alorrak dituen datuek. Aurten, hirugarren hiruhilekoa amaitu arte, finantza Taldeak 2.432 milioi euro jarri zituen enpresa txiki eta ertainen eskuetan, iaz garai berean baino %32 gehiago.

 

Datu hauen arabera, ekitaldi amaiera oparoa aurreikusi daiteke, Bankuak bere buruari jarritako helburuen haritik. Honela, Euskadiko industria txiki eta ertainen finantziazioan duen lidertza sendotuko du. Gaur egun, hamar euskal enpresa txiki eta ertainetatik sei dira Kutxabanken lankide, Bankuarengan ipini duten konfiantzaren erakusle.

 

 

 

 

 

La ya larga línea de colaboración está siendo clave en el crecimiento económico y en el despegue de la financiación para inversiones productivas

 

Kutxabank y las organizaciones empresariales vascas destinan otros 2.000 millones de euros a la quinta edición de ‘Makina Berria’

 

 

El nuevo convenio mantiene las condiciones de financiación preferente a las pymes que necesiten renovar su infraestructura productiva

La financiación para I+D ha supuesto el 16% del programa de 2017, con fuertes subidas en otros sectores, como el manufacturero

 

 

20 de diciembre de 2017. Kutxabank y las organizaciones vascas ADEGI, CEBEK y SEA han suscrito esta mañana una nueva edición del plan ‘Makina Berria’ dirigido a la actualización de la maquinaria productiva de las empresas, y han mantenido la elevada dotación de 2.000 millones de euros, en vista del éxito cosechado a lo largo de 2017.La financiación para inversiones en I+D ha copado el 16% del programa de este ejercicio, en el que se han registrado fuertes subidas en otros sectores, especialmente en el manufacturero, con un 40%  del total de la financiación.

La quinta edición de Makina Berria ofrece condiciones especiales para las empresas asociadas a las tres patronales de Euskadi, con un tipo de interés variable del Euribor a 12 meses más el 1,90%, junto con la posibilidad de contratar operaciones a tipo fijo a cinco años y al 2%.

El nuevo convenio de colaboración, que permanecerá vigente hasta el final de 2018, ha sido suscrito esta mañana en Bilbao por el Consejero Delegado del Grupo financiero, Javier García Lurueña, y por Pello Gibelalde en representación de la Asociación de Empresarios de Guipúzcoa (ADEGI), Iñaki Garcinuño como máximo representante de la Confederación Empresarial de Bizkaia (CEBEK), y por Pascal Gómez, en nombre de SEA Empresarios Alaveses.

 

Los representantes de las instituciones firmantes han coincidido a la hora de señalar que la ya larga línea de colaboración en torno a Makina Berria está siendo “clave en el crecimiento económico y empresarial”, así como en el “despegue de la financiación para inversiones productivas“.

 

 

Consolidación del crecimiento

 

Una vez suscrito el convenio, el CEO de Kutxabank ha calificado 2017 como un año de “consolidación del crecimiento”. “El impulso industrial que están promoviendo las administraciones públicas es fundamental. Durante la crisis, el peso de la industria bajó al 18% del PIB y hoy se sitúa por encima del 21%. En este contexto es donde se sitúa Kutxabank con instrumentos como Makina Berria y con su apoyo decidido a la internacionalización y la digitalización. Javier García Lurueña ha recordado que la financiación para inversiones productivas para pymes ha vuelto a crecer un 10,15%interanual, hasta el pasado 30 de octubre.

Pello Guibelalde, Presidente de Adegi ha manifestado que “2017 ha sido un año extraordinario en términos económico. En Gipuzkoa  el PIB ha crecido el  2,8% y  se han creado casi 7000 nuevos puestos de trabajo. Todos los sectores están aportando crecimiento  con un lugar destacado para la industria. Las empresas para seguir contribuyendo a la creación de riqueza y empleo necesitan invertir para renovar su maquinaria y seguir siendo competitivos respondiendo a los retos de la industria 4.0., la digitalización y la automatización. Makina Berria, nos dará un importante impulso para lograrlo”.

Iñaki Garcinuño, Presidente de CEBEK, ha señalado que “siempre hemos querido destacar la apuesta de las empresas de Bizkaia por el desarrollo de la actividad económica y el empleo de nuestro país. Las empresas son el motor fundamental de la economía vasca. De la capacidad para afrontar con garantías los retos que se les presentan dependen su competitividad y su futuro”. Asimismo indicó que “buscamos una industria fuerte con un empleo de calidad que suponga una gran riqueza social para el país. Esperamos que este acuerdo facilite la financiación de sus actividades y/o de nuevos proyectos de inversión que aumenten su competitividad”.

Pascal Gómez, Presidente de SEA Empresarios Alaveses, ha destacado que la renovación del convenio se alinea con “nuestro objetivo de garantizar la competitividad de las empresas antes las exigencias del mercado nacional e internacional”. En este sentido, ha destacado la gran importancia que tiene para las empresas alavesas “tener acceso a la inversión que acerque la  industria 4.0 y el empuje innovador que ésta conlleva”, así como favorecer todas las condiciones necesarias para fomentar la creación de empleo y, en consecuencia, generar riqueza social y económica.

 

 

 

Buenas previsiones de cierre

 

Kutxabank y las tres organizaciones empresariales vascas comercializaron en 2014 la primera edición del plan ‘Makina Berria’, conscientes de que la curva de financiación a empresas se encontraba en un momento de inflexión. Desde ese momento, la demanda por los préstamos destinados a realizar inversiones productivas, como la compra de nuevos pabellones o la actualización de la maquinaria o las infraestructuras informáticas, ha registrado una constante evolución positiva.

 

Los datos manejados por Kutxabank Empresas confirman dicho crecimiento. Hasta el cierre del tercer trimestre, el Grupo financiero había puesto a disposición de las pequeñas y medianas empresas financiación por un importe global de 2.432 millones de euros, un 32% más que en el mismo periodo de 2016.

 

Estos datos permiten prever un buen cierre de ejercicio, en línea con los objetivos marcados por el Banco, líder en el segmento de financiación a la pequeña y mediana industria de Euskadi. Más de seis de cada diez pymes vascas confían en Kutxabank como su entidad preferente.

 

 

 

Menu