InicioLlámanos
94 400 28 00
Contacto eues

Kutxabank acuerda con CEBEK una línea de financiación empresarial de hasta 400 millones de euros

FotoRuedaPrensaCEBEKKutxabank161213La Confederación Empresarial de Bizkaia y el Grupo financiero vasco
confían en que el nuevo convenio de colaboración ayude a compañías y pymes a
impulsar proyectos de inversión y a mejorar su competitividad

El Presidente de CEBEK, Iñaki Garcinuño, y el Presidente de Kutxabank, Mario Fernández, han suscrito hoy un convenio de colaboración por el que se pone a disposición de las empresas asociadas a la Confederación Empresarial de Bizkaia una línea de financiación en condiciones preferentes, dotada con un importe inicial de 200 millones de euros, ampliables en la misma cantidad.

 

Las empresas vizcaínas podrán acceder a esta nueva vía de financiación para cubrir sus necesidades de circulante, para invertir en activos fijos y en operaciones de negocio internacional y para constituir avales y preavales. Al margen del contenido del convenio, Kutxabank facilitará un apoyo incondicional a todos aquellos proyectos con viabilidad económico-financiera que puedan presentar las empresas del territorio.

 

El Grupo financiero vasco y CEBEK coinciden en que las empresas son el motor fundamental de la economía de Bizkaia. Su competitividad y por ello su futuro dependen de su capacidad para afrontar con garantías los retos que se presentan en la difícil coyuntura actual. En este escenario, que genera preocupación en ambas organizaciones, es prioritario que las empresas desarrollen su actividad y sus proyectos previstos para incrementar su competitividad, disponiendo a tiempo de la financiación necesaria.

 

 

 

El Presidente de la Confederación Empresarial de Bizkaia, Iñaki Garcinuño, ha agradecido “la sensibilidad con el mundo de la empresa y el esfuerzo realizado por Kutxabank para poner a disposición de las empresas la línea especial de financiación” y ha señalado que “casi el 85% del empleo se genera en las empresas del sector privado, que son a su vez las que promueven la actividad que sostiene todo el sistema, incluido el sector público”.

 

Garcinuño ha añadido que “para generar actividad económica y empleo los empresarios y empresarias necesitan un entorno favorable en los ámbitos laboral, fiscal, y también en el financiero. “Seguro que este acuerdo con Kutxabank –ha remarcado– será provechoso para las empresas y les ayudará en buena parte a superar muchas de las dificultades con las que se encuentran en la actualidad”.

 

Según el Presidente de CEBEK, las encuestas realizadas por la patronal de Bizkaia entre sus asociados concluyen que la mayor parte de las empresas están  sufriendo la crisis y que la ausencia de financiación es uno de los principales problemas a los que se enfrentan, llegando en muchos casos al cierre de negocios.

 

En este punto, tanto Iñaki Garcinuño, como Mario Fernández, coinciden en que el acuerdo suscrito entre ambas organizaciones “puede ayudar a las empresas a impulsar proyectos de inversión y a mejorar su competitividad”.

 

El Presidente de Kutxabank confía en que la línea de financiación preferente de hasta 400 millones de euros abierta con CEBEK en Bizkaia tenga el mismo éxito que las recientemente impulsadas por la entidad financiera en Álava y en Gipuzkoa. “A pesar del poco tiempo transcurrido –ha asegurado Fernández– se están registrando numerosas consultas de empresarios y, en algunos casos, se están ya analizando la viabilidad y el riesgo de distintas propuestas de financiación presentadas”.

 

En las últimas semanas, Kutxabank ha movilizado un total de 850 millones de euros en créditos a la empresa vasca, de la mano de las patronales CEBEK, Adegi y SEA. Una cifra que se desglosa en 400 millones en Bizkaia, 300 en Gipuzkoa y 150 en Álava.

 

Para Mario Fernández, la firma de estos convenios supone  “una nueva muestra del compromiso que mantiene la entidad financiera con el tejido industrial y empresarial vasco”  y se suma a otras iniciativas, como las líneas de circulante impulsadas por el Gobierno Vasco, en las que el 30% de las operaciones formalizadas hasta el momento corresponden a Kutxabank. Además, el Grupo financiero vasco acaba suscribir un acuerdo con Oinarri SGR para la comercialización de una línea de avales que facilite a empresas y autónomos vascos el acceso a la financiación.

 

 

 

 

 

Línea de financiación preferente Kutxabank-CEBEK

 

 • Financiación de circulante.

Cartera Comercial

 • Descuento comercial
 • Anticipo de facturas.
 • Cesión de créditos comerciales.
 • Factoring.

 

Cartera de Proveedores

 • Conforming.
 • Créditos flexibles a través de pólizas de crédito.
 • Financiación de operaciones de negocio internacional.

 

 • Financiación de inversiones en activos fijos.
  • Préstamos y Préstamos Sindicados.
  • Project Finance y financiación Estructurada.
  • Leasing.
  • Renting.
  • Luzaro.

 

 • Avales y Preavales.
  • Avales técnicos de licitaciones o concursos públicos.
  • Avales económicos y financieros.
  • Líneas de avales.

 

400 milioi euro arteko enpresa finantzaketa-lerroa adostu du Kutxabankek CEBEKekin

 

Iñaki Garcinuño, CEBEKeko Presidenteak, eta  Mario Fernández, Kutxabankeko Presidenteak, lankidetza hitzarmena sinatu dute gaur, eta lankidetza horri esker, Bizkaiko Enpresa Konfederazioaren bazkide diren enpresen eskura lehentasunezko baldintzetan jarriko da finantzaketa-lerroa. 200 milioi euroko zenbatekoa izango du eta beste hainbesteko kopuruan haz daiteke.      

 

Finantzaketa bide berri hori erabiltzeko aukera izango dute Bizkaiko enpresek, zirkulatzaile beharrizanak asetzeko, aktibo finkoetan eta nazioarteko negozio eragiketetan inbertitzeko eta abalak eta aurre-abalak eratzeko. Hitzarmenaren edukiaz gain, Kutxabankek baldintzarik gabeko laguntza emango die lurraldeko enpresek aurkez ditzaketen bideragarritasun ekonomiko eta finantzarioa duten proiektu guztiei.    

 

Bizkaiko ekonomiaren motor nagusia enpresak direla deritzote Euskadiko finantza Taldeak nahiz CEBEKek. Enpresa horien lehiakortasuna, eta ondorioz, haien etorkizuna, gaur egungo testuinguru zailean datozen erronkei bermez aurre egiteko duten ahalmenaren mende daude. Erakunde bietan kezka eragiten duen egoera horretan, lehentasunezkoa da enpresek haien jarduera eta lehiakortasuna hobetzeko aurreikusitako proiektuak gara ditzatela, behar duten finantzaketa garaiz eskuratuta.    

 

Iñaki Garcinuño, Bizkaiko Enpresa Konfederazioaren Presidenteak “enpresa arloarekiko Kutxabanken sentiberatasuna eta finantzaketa-lerro berezia enpresen eskura jartzeko egin duen ahalegina” eskertu du eta adierazi du “ia lanaren %85 sektore pribatuko enpresetan sortzen dela, eta horiek direla sistema osoa mantentzen duen jarduera sustatzen dutenak, sektore publikoa barne”.

 

“Jarduera ekonomikoa eta lanpostuak sor daitezen, aldeko testuingurua behar dute enpresariek, lan arloan, fiskalean baita finantzarioan ere” gaineratu du Garcinuñok. “Kutxabankekin dugun akordio hau –azpimarratu du– onuragarria izango da enpresetarako, ziur, eta gaur egun aurrez aurre dituzten zailtasun asko gainditzen lagunduko die, neurri handi batean”.

 

CEBEKeko Presidentearen esanetan, Bizkaiko patronalak bere bazkideen artean egindako inkestek diotenez enpresa gehienak ari dia krisia jasaten, finantzaketarik eza da arazo larrienetako bat eta kasu askotan negozioa itxi egin behar izan dute.    

 

Puntu honetan, Iñaki Garcinuño, nahiz  Mario Fernández, bat datoz erakunde baien artean sinatutako akordioak “inbertsio proiektuak bultzatzen eta lehiakortasuna hobetzen lagun diezaiekeela enpresei” esatean.

 

CEBEKekin Bizkaian ireki berri duen 400 milioi euro arteko lehentasunezko finantzaketa-lerroak, finantza-erakundeak duela gutxi Araban eta Gipuzkoan bultzatu  dituenek izan duten arrakasta berbera izatean duen konfiantza adierazi du Kutxabankeko Presidenteak. “Denbora laburra igaro bada ere, enpresarien kontsulta ugari egin dira –ziurtatu du Fernándezek– eta, kasu batzuetan, dagoeneko, aztertzen ari dira aurkeztutako zenbait finantzaketa-proposamenen bideragarritasuna eta arriskua”.

 

Azken asteetan, Kutxabankek 850 milioi euro mugitu ditu Euskadiko enpresetarako kreditutan, CEBEK, Adegi eta SEA patronalen eskutik. Zenbateko hau honela banatzen da, 400 milioi Bizkaian, 300 Gipuzkoan eta 150 Araban.

 

Mario Fernándezen iritziz,mhitzarmen hauek sinatzeak “finantza-erakundeak Euskadiko industria eta enpresa ehunarekin duen konpromisoaren beste adierazpen bat besterik ez da” eta beste ekimen batzuei metatuko zaie, esaterako, Eusko Jaurlaritzak sustatutako zirkulatzaile lerroei. Azken horietan, orain arte gauzatutako eragiketen %30  Kutxabanki dagozkio. Gainera, Euskadiko finantza Taldeak Oinarri SGR erakundearekin ere hitzarmena sinatu berri du, Euskadiko enpresei eta autonomoei finantzaketa eskuratzea erraztuko dien abal-lerroa merkaturatzeko.

 

 

Kutxabank-CEBEK lehentasunezko finantzaketa-lerroak

 

 • Zirkulatzaile finantzaketa.

Zorro komertziala

 • Deskontu komertziala
 • Faktura aurrerakina
 • Kreditu komertzialen lagapena
 • Factoring

 

Hornitzaile zorroa

 • Conforming
 • Kreditu malguak, kreditu-polizen bidez
 • Nazioarteko negozio eragiketen finantzaketa

 

 • Aktibo finkotan egindako inbertsioen finantzaketa
  • Maileguak eta Mailegu Sindikatuak  
  • Project Finance eta finantzaketa egituratua
  • Leasing
  • Renting
  • Luzaro

 

 • Abalak eta aurre-abalak
  • Lizitazio edo konkurtso publikoetako abal teknikoak
  • Abal ekonomiko eta finantzarioak
  • Abal-lerroak

Menu