HasieraDei iezaguzu
94 400 28 00
Kontaktua eues

Elkarteen kudeaketa

KUDEAKETA-ZERBITZUA

1. Elkarteen Kudeatzaile Zerbitzua

 • Gobernu Organoen Lege-idazkaritza (deialdiak, aktak, memoriak, estatutuak…)
 • Ordezkaritza Instituzionala (erakunde publikoak eta pribatuak, federazio nazionalak…)
 • Ezagueraren Transmisioa (zirkularrak, kontsultak, informazioaren kudeaketa…)
 • Jarduerak planifikatzea eta kudeatzea (proiektuak, jardunaldiak, diru-laguntzak, erosketak…)
 • Kudeaketa komertziala (akordio komertzialak, atzipen komertziala…)

2. Administrazio-idazkaritzako Zerbitzua

 • Telefono bidezko arreta eta deien erregistroa
 • Posta kudeatzea
 • Dokumentazioaren artxiboa
 • Eskabideak egitea eta kudeatzea
 • Datu-baseen mantenua
 • Komunikazioak maketatzea eta bidaltzea

3. Finantza-, Kontu- eta Zerga-kudeaketako Zerbitzua

 • Kontu-kudeaketa (kontabilitatea, ekonomi ekitaldiak ixtea, urteko kontuak…)
 • Zerga-kudeaketa (aholkularitza, salbuespenak, aitorpenak aurkeztea…)
 • Finantza-kudeaketa (aurrekontuak, ordainagiriak egitea, banku-kudeaketa, berankortasuna…)

4. Sektorekako Negoziazio Kolektibo Probintzialerako Zerbitzua

 • Hitzarmenerako Enpresa-mahaiaren batzarrak kudeatzea
 • Sindikatuekiko harremanak kudeatzea
 • Hitzarmena ixtea, Hitzarmena idaztea eta legezko tramitazioa
 • Hitzarmenen berrikuspenak, batzorde mistoen batzar ez-negoziatzaileak eta antzerakoak kudeatzea

5. Azpiegituren lagapena

 • Lanpostua Kudeatzaileari lagatzea
 • Batzarretarako aretoak lagatzea
 • Artxiborako espazioa
 • Ikus-entzunezko ekipamenduak lagatzea
 • Bulegoko oinarrizko ekipamenduaren erabilera

6. Kanpo-komunikazioa

 • Komunikabide espezializatuetan, sektorearen intereseko albisteak begiratzea
 • Komunikabideen kudeaketa (elkarrizketak, prentsa-oharrak, prentsaurrekoak…)

7. Enpresa-elkarte berrien eraketa

 • Elkartea eratzeko sektoreko enpresei deialdia egitea
 • Elkartea eratzeko prozesuan orientazioa eskaintzea (eman beharreko urratsak, epeak…)
 • Elkartea eratzeko beharrezko tramite guztiak kudeatzea (Estatutuak eta Eraketa-akta lantzea, Erregistroa, Ogasunean Alta ematea, Bankuko Kontua irekitzea, IZENPE Txartela…)

ELKARTEAK ETA FEDERAZIOAK

Industria

 • Bizkaiko Egur-biltegizainen Elkartea
 • Bizkaiko Harrobietako Enpresen Elkartea (ASECABI)
 • Bizkaiko Arrain Kontserba Egileen eta Gazitzaileen Elkartea
 • Bizkaiko Moda arloko Enpresen Elkartea – Bizkaiko Moda Bizkaia (BMB)
 • Euskadiko Moda Klusterra (BASQUEMODA)
 • Harriaren eta Marmolaren sektoreko Bizkaiko Enpresen Elkartea (ASPIMABI)
 • Automozioko Enpresen Bizkaiko Federazioa (FEVA)
 • Ibilgailuak Konpontzeko Tailerretako Enpresarien Bizkaiko Elkartea – Bizkaiko Automozio Tailerrak (BAT)

Zerbitzuak

 • Garraio-kudeatzaileen, Logistika eta Garraiorako Antolaketarako Elkartea (ATEIA BIZKAIA – OLT)
 • Garraio-kudeatzaileen, Logistika eta Garraiorako Antolaketarako Federazioa (ATEIA EUSKADI – OLT)
 • Bizkaiko Dentisten Enpresen Elkartea (ADEBI)
 • Bizkaiko Kontsezionarioen Elkartea (ACV)
 • Bizkaiko Arautu gabeko Heziketako Ikastetxeen Elkartea (CECAP BIZKAIA)
 • Euskadiko Arautu gabeko Heziketako Ikastetxeen Elkartea (CECAP EUSKADI)
 • Barruko Giro-kalitaterako Enpresen Euskal Elkartea (AVECAI)
 • Bizkaiko Garbiketako Enpresarien Elkartea (ASELBI)
 • Automozioko Ordezko Pieza eta Osagarri Saltzaileen Bizkaiko Elkartea (AVVRAA)
 • Enplegurako Zentro Berezien Bizkaiko Enpresa Elkartea (BEREZILAN BIZKAIA)
 • EnplegurakoZentroBerezienEuskadiko EnpresaElkartea (BEREZILAN EUSKADI)
 • Laguntza-zentroen Kudeatzaileen Enpresa Elkartea (GESCA)
 • Bizkaiko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuen Elkartea (ASPA BIZKAIA)
 • Euskadiko Laneko Arriskuen Prebentziorako Zerbitzuen Elkartea (ASPA EUSKADI)
 • Bizkaiko Zerbitzugune Elkartea (ESTASERBI)
 • Bizkaiko Farmazia Bulego Profesionaleen Elkartea (PROFARBI)
 • Euskadiko Farmazien Elkartea (AFARE)

Menu