HasieraDeitu gaitzazu
94 400 28 00
Kontaktua eues

Famili Enpresa

Ez da dudarik Famili enpresek pisu handia dutela Bizkaiko ekonomian, izan ere, BPGren %60 baino gehiago sortzen dute eta enplegu pribatuaren %80 baino gehiago ordezkatzen. Hala ere, gure ekonomia sarean posizio gakoa daukan enpresa mota honek hainbat ahuldade dauzka, besteak beste, aipagarria da ondorengotza-prozesuarena, enpreson desagertze-indizeak erakusten duen bezala: famili enpresen %15 bakarrik iristen da hirugarren belaunaldira.

Famili enpresek, haien berariazko ezaugarriak direla eta, egitura berrietara egokitu beharra dute eta, aldi berean, kontuan izan behar dituzte haien nukleoan dauden harremanak: familia, jabegoa eta enpresa.
Famili enpresen berariazko beharrei erantzuna emateko, CEBEK-ek hainbat jarduketa garatzen ditu, famili enpresaren bideragarritasuna eta profesionalizazioa sustatzeko azken helburuarekin.

Helburuak

  • Belaunaldien arteko ordezkatzearen faseari heltzear dauden famili enpresariak ondorengotza garaiz planifikatu beharraz eta belaunaldi arteko ondorengotza arrakastatsua bermatzeko eskuragarri dituen tresnak erabiltzearen garrantziaz sentsibilizatzea.
  • Enpresari diren familiei haien enpresak kudeatzeko tresna eta ezaguera erabilgarriak ematea.
  • Esperientziak trukatzeko eta enpresa mota honen kudeaketan sortzen diren ohiko arazoak azaleratzeko topagune edo foroei bidea ematea.
Organizan
Empresa Familiar 2017

JARDUNALDIAK – JORNADAS

La sociedad familiar, ¿por qué constituir una sociedad?

Familia sozietatea, zergatik eratu sozietate bat?
2 marzo CEBEK

Cómo preparar la empresa frente al reto de la sucesión familiar
.
Ondorengotza erronka: Nola prestatu familia enpresa erronkari aurre egiteko.
27 abril Cámarabilbao

La mujer en la empresa familiar.

Emakumea familia enpresan.
25 mayo CEBEK

Transformación digital y gestión del talento digital en la empresa familiar.

Digitalizazioa eta talentu digitalaren kudeaketa familia enpresan.
16 junio Cámarabilbao

Protocolo familiar: por qué unos funcionan y otros no.

Familia Protokoloa: Batzuk baliagarriak, beste batzuk ez.
19 octubre Cámarabilbao

Preparando el cierre fiscal en la empresa familiar.

Familia enpresaren zerga itxiera prestatzea.
22 noviembre CEBEK

TAILERRAK – TALLERES

Taller nuevas generaciones: Cómo gestionar con éxito la convivencia de diferentes generaciones y ramas  en la empresa familiar.

Belaunaldi berriko tailerra: familia enpresan belaunaldi eta adar
 ezberdineko kideen arteko elkarbizitza kudeatzea.
31 marzo Cámarabilbao

Valoración específica de la empresa familiar. Cómo poner en valor sus
ventajas competitivas.

Familia enpresaren balioespena. Lehiatzeko abantaila iraunkorrak nola
 sendotu.
6 julio Facultad de Sarriko

Taller nuevas generaciones: ¿Es por mí o por mi apellido? Cómo ganarme la autoridad en la empresa de mi familia.

Belaunaldi berriko tailerra: Nire abizenagatik ala nigatik? Nire familiako enpresan baliagarritasuna/errespetua lortzea.
21 septiembre CEBEK

HITZALDIAK – CONFERENCIAS

Operaciones de integración como alternativa al crecimiento orgánico de la empresa familiar.

Hazkunde-bide ezberdinak Familia Enpresetan Hazkunde organikoa/integrazio eragiketak.
23 febrero Facultad de Sarriko

Riesgos penales en la empresa familiar. Aplicación del art. 31-bis del Código Penal.

Arrisku penalak familia enpresan. Zigor Kodearen 31-bis artikuluaren aplikazioa.
7 marzo

El gobierno corporativo en la empresa familiar. Derechos y deberes de los administradores.

Gobernu korporatiboa Familia Enpresetan. Administratzaileen eskubide eta betebeharrak.
14 marzo

Trabajando la estrategia de la propia familia empresaria.

Enpresadun familiaren estrategia lantzen.
28 marzo

La profesionalización de la empresa familiar.

Familia enpresaren profesionaltasuna.
11 abril

La competitividad de la empresa vasca en el entorno internacional.

Euskal enpresen lehiakortasuna nazioartean.
25 abril

Fomentar el espíritu emprendedor en las empresas familiares.

Izaera ekintzailea landu Familia Enpresetan.
2 mayo

Roles, funciones y tareas, su definición y asignación: cuestión familiar para el buen curso en la empresa familiar.

Eginkizunen, funtzioen eta betebeharren: zehaztapena eta esleipena: gai garrantzitsua familia enpresan. 
16 mayo
Cámarabilbao
Menu