HasieraDei iezaguzu
94 400 28 00
Kontaktua eues

Cebek-en Plan Estrategikoa

ARDATZAK ETA ERRONKA ESTRATEGIKOAK

ARDATZEN AZALPENA

ENPRESAREN BALIO SOZIALA

 • Enpresari ongizatearen, aberastasunaren eta enpleguaren sortzaile moduan duen balioa ematea.

BAZKIDEEN LEHIAKORTASUNA

 • Bizkaiko enpresen lehiakortasunaren hobekuntza sustatzea eta, horretarako, funtsezko arlo hauetarako irtenbideak zein estaldura ematea: enplegua, prestakuntza, fiskalitatea, gizarte eta lan arloko kudeaketa…

ORDEZKAGARRITASUN GLOBALA

 • Konfederazioak Bizkaiko ordezkaritza handieneko erakunde moduan eta sektoreka dituen agerpena eta lidergoa handitzea eta, horretarako, bere jasangarritasuna zein independentzia sustatzea.

LANEKO HARREMAN BERRIAK

 • Laneko harreman-mota berriaren garapena sustatzea. Horretarako, enpresen eta bertako kideen premietan oinarritutako hitzarmen sektorialen aldeko apustua egitea eta tresna erabilgarri zein eraldatzaileak eskaintzea.

ERAGIN INSTITUZIONALA

 • Arauzko esparruak sustatzea, enpresen garapen ekonomikoa bultzatzeko eta konfederazioak erreferentziako solaskide moduan duen zeregina indartzeko.

BARRUKO LANKIDETZA ETA KOHESIOA

 • Erantsitako balioa biderkatzea. Horretarako, egitura konfederalari onura ateratzea, lankidetzapeko proiektuak sortzea eta irudi bateratua indartzea.

ERAGINKORTASUNA

 • Baliabideen ustiapenean eta zerbitzuen kudeaketa eraginkorrean hobera egitea eta, horretarako, barruko komunikazioan eta partaidetzan aurrera egitea.

20 ERRONKA

ENPRESAREN BALIO SOZIALA

 • Kultura ekintzailea bultzatzea
 • Enpresarien aitortza soziala sustatzea

BAZKIDEEN LEHIAKORTASUNA

 • Zerga eta lan arloan irizpidea eta babes bereizgarria eskaintzea
 • Enpleguaren eta prestakuntzaren arloko premiei erantzun egokia ematea
 • Enpresen arteko lankidetzarako aukerak sustatzea

ORDEZKAGARRITASUN GLOBALA

 • Ordezkagarritasun global eta sektorialaren arloko liderrak izatea
 • Kuotakako diru-sarrerak handitzea
 • Konfederazioko afiliazio globala handitzea

LANEKO HARREMAN BERRIAK

 • Hitzarmen sektorialak sendotzea
 • Edukiak eta tresna erabilgarriak sustatzea
 • Laneko errealitate berriaren aurrean lidergoa, hurbiltasuna eta erantzuna sustatzea

ERAGIN INSTITUZIONALA

 • Enpresen garapenaren aldeko arauzko esparruak bultzatzea
 • Konfederazioak erreferentziako solaskide moduan duen zeregina indartzea

BARRUKO LANKIDETZA ETA KOHESIOA

 • Konfederazio moduan dugun bereizgarritasunaren balioa hobetzea
 • Partekatutako proiektuak bultzatzea

ERAGINKORTASUNA

 • Barruko komunikazioa eta partaidetza hobetzea
 • Zerbitzuen katalogoa hobetzea
 • Zerbitzuen errentagarritasuna ziurtatzea
 • Instalazio berrien ustiapen egokia lortzea
 • Aliantzen Mapa handitzea (publikoak ez direnak)

XEDEA

BIZKAIKO ENPRESARIEN KONFEDERAZIOA (CEBEK) irabazi-asmorik gabeko erakunde konfederal moduan eratutako lurraldeko enpresa-erakundea da, borondatezko kideak ditu eta federazioek, elkarteek eta enpresek osatzen dute. Honako hauxe du xede: gizartearen aurrean eta instituzio publiko zein pribatuen aurrean gure bazkideen interesak ordezkatzea eta defendatzea, beti-beti enpresen lehiakortasuna eta jasangarritasuna hobetzea lortzeko.

Alde horretatik, honako hauexek dira CEBEKen jarduerak: ordezkaritza instituzionala, enpresentzat interesgarria den jakintzaren igorpena, laneko harreman eraldatzaileetan oinarritutako negoziaketa kolektiboaren kudeaketa eta enpresentzat interesgarriak diren zerbitzuen garapena, bazkideen gogobetetasuna erdiesteko eta, etengabeko hobekuntzaren zein kudeaketa eraginkorraren bidez, haien premiei aurrea hartzeko eta erantzuteko.

IKUSPEGIA

Hurrengo urteetan, errealitate berrietara egokitutako laneko harreman eraldatzaile berriak sendotu nahi ditu CEBEKek, Bizkaiko enpresen eta ekonomiaren garapena sustatzeko asmoz.

Enpresaren eginkizun soziala eta enpresarien lanaren aitortza indartzen lagundu nahi dugu.

Geure bazkideen lehiakortasuna hobetzea dugu helburu. Horretarako, funtsezko arlo hauetarako irtenbideak eskaintzen dizkiegu: enplegua, prestakuntza eta erabaki kritikoak hartzeko aholkularitza. Horrela, enpresen arteko lankidetza sustatu eta ordezkagarritasunean bere lidergoari eusten dion konfederazioa bultzatzen dugu, afiliatu gehiago eduki ditzan eta eragin instituzionaldun erreferentziako solaskide moduan duen posizioa indartu dezan.

Horretarako guztirako, konfederazioaren barruko kohesioa eta kudeaketa eraginkorra sendotuko ditugu, baliabideen gehieneko ustiapenaren eta pertsonen partaidetzaren bidez.

Menu