InicioLlámanos
94 400 28 00
Contacto eues

Acuerdo de CEBEK con EDP para implementar la eficiencia energética en las empresas y aumentar su competitividad

FotoFirmaEDP040614

 

 

 

 

 

Bilbao, 4 de junio de 2014. EDP y la Confederación Empresarial de Bizkaia CEBEK han firmado hoy un acuerdo para el desarrollo y la financiación de proyectos de eficiencia energética en las empresas de Bizkaia y aumentar su competitividad gracias a la reducción de los costes de la energía. El programa, denominado Save to Compete (Ahorrar para Competir), ha sido desarrollado por el grupo energético EDP para ayudar a las empresas a ser más competitivas mediante la reducción de su consumo energético. La inversión en eficiencia energética se paga en base a los ahorros obtenidos con el proyecto, a través de un contrato con pago en prestaciones. EDP ha abierto una línea de financiación específica para el desarrollo del programa con el fin de mejorar la competitividad de las empresas asociadas a CEBEK.

Más información en http://www.cebek.es/innovacion-y-competitvidad/eficiencia-energetica/

Save to Compete permite a las empresas que se adhieran realizar un informe diagnóstico gratuito que muestre el potencial de ahorro energético de la instalación e identifique las principales oportunidades para racionalizar el consumo. El siguiente paso es realizar una auditoría energética que incluye visitas técnicas a las instalaciones y mediciones específicas, así como un plan de negocios que caracterice la instalación y recomiende medidas de racionalización energética. El último paso es la implementación de las medidas de eficiencia energética en un único proyecto que contemple todas las actividades necesarias para la prestación de un servicio llave en mano.

 

EDP, de la mano de un aliado estratégico como CEBEK, contribuye así a la mejora de la competitividad de las empresas vizcaínas, aspecto especialmente relevante en el actual contexto macroeconómico. Además, EDP, líder en Servicios de Eficiencia Energética, refuerza su política de alianzas con sus clientes convirtiéndose en un socio importante.

 

Sin necesidad de inversiones

El servicio se paga en base a los ahorros obtenidos con el proyecto a través de un contrato con pago en prestaciones. La gestión del coste a través de los ahorros permite a las empresas desarrollar las medidas de eficiencia sin necesidad de asignar recursos financieros al proyecto ni grandes inversiones.

Save to Compete puede ser solicitado por cualquier empresa -de cualquier tamaño y realidad jurídica-, que deberá presentar electrónicamente la solicitud a través de la web de programa savetocompete.com.

 

EDP

EDP es una compañía de referencia en el mercado energético español, presente en la generación, distribución y comercialización de energía eléctrica y gas. Además, es líder mundial en energía renovable.

Con una cartera de más de dos millones de clientes, tiene infraestructuras energéticas propias en once comunidades autónomas. EDP es líder en gas en Asturias, Murcia, Cantabria y País Vasco, donde tiene su sede corporativa para el negocio del gas.

Además tiene centrales de generación y líneas de distribución eléctricas en cinco comunidades autónomas.

 

EDP en el País Vasco

En el País Vasco, además de construir y explotar las redes de distribución gasista a través de EDP Naturgas Energía, la compañía tiene una importante cartera comercial en el sector empresarial con más de 3.300 compañías clientes de gas, electricidad y servicios energéticos.

EDPk hitzarmen bat sinatu du CEBEKekin eraginkortasun energetikoko proiektuak enpresetan ezartzeko eta haien lehiakortasuna hobetzeko

  • Talde energetikoak finantziazio lerro espezifiko bat ireki du CEBEKeko kide diren enpresek programa garatu dezaten

 

Bilbo, 2014ko ekainaren 4a.- EDPk eta CEBEKek -Bizkaiko Enpresarien Konfederazioak- hitzarmen bat sinatu dute gaur eraginkortasun energetikoko proiektuak Bizkaiko enpresetan ezartzeko eta haien lehiakortasuna hobetzeko, energiaren kostuak murrizteari esker. Save to Compete (Aurreztu Lehiatzeko) izeneko programa EDP talde energetikoak garatu du enpresei lehiakorragoak izaten laguntzeko, beren kontsumo energetikoa murriztearen bitartez. Eraginkortasun energetikoan egiten den inbertsioa proiektuaren bidez lortzen diren aurrezkiez ordaintzen da, prestaziotan ordaintzeko kontratu baten bitartez. EDPk finantziazio lerro espezifiko bat ireki du progararen garapenerako, CEBEKeko kide diren enpresen lehiakortasuna hobtzeko xedez.

 

Save to Competek doako diagnosi-txoten bat egitea ahalbidetzen die berari atxikitzen zaizkion enpresei; txosten horrek erakusten du norainoko aurrezpen energetikoa lor daitekeen enpresaren instalazioan, kontsumoa arrazionalizatzeko aukera nagusiak identifikatzeaz batera. Hurrengo urratsa da auditoria energetiko bat egitea; horretarako, bisita teknikoak eta neurketa espezifikoak egiten dira instalazioetan. Halaber, instalazioa karakterizatu eta arrazionalizazio energetikoko neurriak gomendatzen dituen negozio-plan bat egiten da. Azken urratsa da eraginkortasun energetikorako neurriak proiektu bateratu batean inplementatzea, “giltza eskuan” motako zerbitzu bat betetzeko beharrezkoak diren jarduera guztiak kontuan hartuta.

 

EDPk, CEBEK aliatu estrategikotzat hartuta, Bizkaiko enpresen lehiakortasuna hobetzen laguntzen du era horretan, oraingo testuinguru makroekonomikoan bereziki garrantzitsua den alderdi hori bultzatuz. Gainera, Eraginkortasun Energetikoko Zerbitzuen liderra den aldetik, EDPk bere  bezeroekin aliantzak eratzeko politika indartzen du, bazkide garrantzitsu bilakatuta.

 

Inbertsiorik egin behar izan gabe

Zerbitzua proiektuaren bidez lortzen diren aurrezkiez ordaintzen da, prestaziotan ordaintzeko kontratu baten bitartez. Kostua aurrezkien bidez kudeatzen denez, enpresek eraginkortasunerako neurriak garatu ditzakete proiektuari finantza-baliabiderik edo inbertsio handirik asignatu gabe.

Save to Compete edozein enpresak eska dezake, beraren tamaina eta errealitatea juridikoa zeinahi direlarik ere. Enpresak elektronikoki aurkeztu beharko du eskaria, programaren webgunearen bitartez: savetocompete.com.

EDP

EDP espainiar merkatu energetikoaren erreferentziazko konpainia bat da, energia elektriko eta gasaren sorkuntza, banaketa eta komertzializazioaren alorretan presentzia duena. Gainera, munduko liderra da energia berriztagarriaren alorrean.

Bi milioi bezero baino gehiago izanik, baditu azpiegitura energetiko propioak hamaika autonomia erkidegotan. EDP gasaren alorreko liderra da Asturias, Murtzia, Kantabria eta EAEn, eta azken horretan du gas negozioaren egoitza korporatiboa

Gainera, baditu sorkuntzako zentralak eta elektrizitatea banatzeko lineak bost autonomia erkidegotan.

 

EDP Euskal Autonomia Erkidegoan

Euskal Autonomia Erkidegoan, gasa banatzeko sareak EDP Naturgas Energíaren bidez eraiki eta ustiatzeaz gain, konpainiak merkataritza-zorro mardula du enpresa-sektorean; izan ere, 3.300 konpainia baino gehiago ditu bezerotzat gas, elektrizitate eta zerbitzu energetikoen eremuetan.

Menu