Mezu hau ezin baduzu ondo ikusi sakatu hemen   gaztelania
 
Companies4sdgs - Garapen jasangarriaren helburuak - Garapen 5, Genero-Berdintasuna
     

 

GJH 5 - Genero-berdintasuna

#COMPANIES4SDGs erronka: Generoen berdintasuna lortzea eta emakume zein neskatila guztien jabekuntza lortzea.

Borroka badirudi ere, egia esan, mundu emankorra, jasangarria eta baketsua lortzeko behar den oinarria baino ez da genero-berdintasuna. Edonola ere, funtsezko eskubidea den arren, oraindik ez dago benetako eskubide-berdintasunik. Oraindik ere, emakumeek bereizkeria jasaten dute ordezkaritza politiko, ekonomiko eta publikoan, eta indarkeriako zein abusuetako biktimak ere badira oraindik.

Bete-betean borrokatu behar gara, berdintasunezko soldatak arau bihurtu daitezen, oinarri-oinarrizkoak dira-eta. Gainera, neskatila guztiek hezkuntza, osasuna eta lan duina eskuratzeko aukera ere eduki behar dute.

Oraindik ere, 15 milioi neskatila nahitaez ezkondu behar dira, eta, oraindik ere, 113 milioi emakumek zein neskatilak mutilazio genitala jasaten dute.

 
     
 
Video reto 4 Video reto 4
 
     
 

Ohartu zaitez zer egin dezakezun lortzeko

 
     
 
     

372.046
Sentsibilizatutako pertsonak

 

82
Enpresa parte-hartzaileak

     
 
     
 
 
     
 

Noiz hasten gara?

 
 
 
 

Nahas ezazu zure enpresa Garapen Jasangarriaren Helburuetan

 
     

Harremanetan jar zaitez eta informatuko zaitugu:

teléfono 94 400 28 00      email ngamiz@cebek.es

 
     
     
 

Qué es COMPANIES4SDGs

 
     
sombra
 

Conforme a la Ley 3/2018 de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales y el Reglamento UE 679/2016, le informamos que sus datos son guardados y tratados en ficheros de los que es responsable CEBEK con domicilio en Gran vía 50-48011 Bilbao. Estos ficheros tienen como finalidad gestionar los datos para la  realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de nuestras actividades en diversos medios tales como correo electrónico, web, publicaciones y boletines.
Podrá ejercitar sus derechos de acceso, rectificación, limitación de tratamiento, supresión, portabilidad y revocar el consentimiento prestado dirigiendo un escrito con copia de su DNI  a la dirección de correo electrónico habilitada a tales efectos: lopd@cebek.es También podrá, en caso de no ver atendidos sus derechos, presentar su reclamación a la Agencia de Protección de Datos
……………………………………………………………………………………
Norberaren Datuen Babesari eta Eskubide Digitalen Bermeari buruzko 3/2018 Legearen eta EBko 679/2016 Araudiaren arabera zure datuak CEBEKen ardurapeko fitxategietan, helbide honetan, Gran Vía 50 48011 Bilbao, tratatzen ditugula jakinarazi egiten dizugu. Fitxategi hauen helburua da behar besteko datuak kudeatu, eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko, web orria, argitalpenak, berripaperak eta antzekoak.
Zure datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezabatzeko, eramateko, tratamendua mugatzeko edo emandako baimena indargabetzeko eskubideak erabili ahal izango dituzu. Horretarako, idazkia eta NANaren kopia bidali ahal izango duzu lopd@cebek.es helbide elektronikora. Esan beharra dago, zure eskubideak behar bezala betetzen ez badira, Datuak Babesteko Agentzian iradokizuna aurkeztu dezakezula.

Bizkaiko Foru Aldundia