Si no puede visualizar correctamente este mensaje pulse aquí
logos
EF2014
 
CEBEK, Bilboko Merkataritza Ganbera eta Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU) bere Familia Enpresaren Katedraren bidez, Bizkaiko Foru Aldundiaren laguntzarekin, Familia Enpresek gure ekonomian eta gizartean duten garrantziaz jabetzen gara eta, beharrezkoa ikusten dugu enpresa hauen lehiakortasuna hobetzen eta biziraupena luzatzen laguntzea.

Horregatik, Bizkaiko Familia Enpresekin dugun konpromisoarekin jarraituko dugu eta 2015rako 16 ekintza ezberdin eskainiko ditugu, jardunaldi, tailer eta hitzaldiak; interesgarriak izango direlakoan gaude.
Desde CEBEK, la Cámara de Comercio de Bilbao y la Universidad del País Vasco - EHU a través de su Cátedra de Empresa Familiar, con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia, somos conscientes de la importancia que tienen en la economía y en nuestra sociedad las Empresas Familiares, y de la necesidad de apoyarlas para contribuir a incrementar su competitividad y permanencia.

Por ello, consideramos esencial mantener nuestro compromiso con todo el colectivo de Empresas Familiares de Bizkaia, ofreciendo para este 2015 un abanico de 16 actividades en formato de jornadas, talleres y conferencias, que confiamos resulten de su interés.
JARDUNALDIAK - JORNADAS
2014ko Zerga itxiera familia enpresetan: Zerga-berritasun garrantzitsuenen aplikazio praktikoa
Aplicación práctica de las principales novedades ante el cierre fiscal de 2014 en la empresa familiar
26.02.2015 CEBEK
Konfiantzazko harremanak familian eta enpresan. Lidergoa eta komunikazioa.
Relaciones de confianza en la familia y en la empresa. Liderazgo y Comunicación.
17.03.2015 Cámara de Bilbao
Familia enpresetako administratzaile eta zuzendarien erantzukizuna: berritasunak
Novedades en la responsabilidad de administradores/as y directivos/as en la empresa familiar
22.04.2015 CEBEK
Familia enpresak: kudeaketa profesionalizatu eta familia- enpresa harremanak antolatu
La empresa familiar: cómo profesionalizar su gestión y ordenar las relaciones familia-empresa
09.06.2015 CEBEK
Familia enpresen zalantzak
Los dilemas de la empresa familiar
15.10.2015 Cámara de Bilbao
Zerga itxiera planifikatuz familia enpresetan
Planificando el cierre fiscal en la empresa familiar
03.12.2015 CEBEK
 
TAILERRAK - TALLERES
Adimen emozionala: Zure Familia Enpresaren arrakasta eta porrotaren arteko muga.
Emocionalmente inteligentes. La delgada línea ente el éxito y el fracaso de tu empresa familiar.
21.05.2015 Cámara de Bilbao
Outsourcing-etik bat-egiteetara. Lankidetzaren bilakaera.
Del outsourcing a la fusión empresarial. Etapas de una evolución en cooperación.
22.09.2015 Cámara de Bilbao
Familia enpresaren balioespena. Lehiatzeko abantaila iraunkorrak nola sendotu.
Valoración específica de la empresa familiar. Cómo poner en valor sus ventajas competitivas.
05.11.2015 Sarriko
 
HITZALDIAK - CONFERENCIAS
Familia enpresaren etorkizuna
El futuro de la empresa familiar
12.02.2015 Denak
Sarrikon

Todas en Sarriko
Familiaren estrategia eta familiaren esku dauden erremintak
La estrategia familiar y los instrumentos al servicio de una familia empresaria
03.03.2015
Administrazio-Kontseilu eraginkorrak familia enpresan
Consejos de Administración eficaces en la empresa familiar
11.03.2015
Finantzaketa aukera ezberdinak familia enpresentzat
Alternativas de financiación para la empresa familiar
25.03.2015
Familia enpresen balioespena
Valoración de empresas familiares
15.04.2015
Familiako CEOa versus Familiakoa ez den CEO
CEO Familiar versus CEO no Familiar
07.05.2015
Enpresa lehiakorraren ezaugarriak ingurune konplexuan
Rasgos esenciales de una empresa competitiva en un entorno competitivo complejo
13.05.2015
Con la colaboración de
Más información:
CEBEK: 94 400 28 00
Cámara de Comercio de Bilbao: 94 470 65 00
UPV-EHU (Sarriko): 94 601 38 11
De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal los datos que nos ha facilitado están recogidos en un fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados.  Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, eman dizkiguzun datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara:lopd@cebek.es"