Premio Enpresan bardin
 
 

Bizkaiko enpresetan emakumeen eta gizonen berdintasuna sustatzeko konpromisoa hartu duenez, CEBEKek Enpresan Bardin Sariaren 1. ediziorako deialdia egiten du.

Sari honek lan-arloan emakumeen eta gizonen aukera-berdintasuna sustatzeko garatutako jarduketengatik nabarmentzen den enpresa aitortzea dauka helburu.

Aurrera!! Bizkaiko enpresa bazara eta berdintasunaren kudeaketa zeharka integratuta badaukazu, baduzu enpresa irabazlea izaterik.

Apirilaren 9a baino lehen bidali zeure proposamena atxikitako eskabide-orriaren bidez eta sariaren oinarriak irakurri. Ez da erantzunik jarri behar balioespenerako irizpide guztietan.

 
 
 
Bases de la convocatoria   Presentación candidatura
 
 
sombra
  De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal,  sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados.  Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es
Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es
Con la colaboración de la Diputación Foral de Bizkaia