Si no visualiza correctamente este email, pinche aquí.

RUTA EMPRESARIAL


Desde el año 2009, CEBEK trabaja en estrecha colaboración con las empresas a favor del acercamiento del profesorado de Formación Profesional a la realidad empresarial de Bizkaia a través de un Programa de Visitas a compañías referentes y especialmente comprometidas con la FP, que este año celebra su 7ª Edición.

Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto relevante del funcionamiento de la empresa. En todas ellas se realiza un recorrido por sus instalaciones donde el profesorado tiene ocasión de conocer de primera mano las últimas tecnologías, los procesos productivos, etc. En definitiva se proporciona a los Centros de Formación una visión actual del tejido empresarial y de su avanzada gestión.

EMPRESA: FABRICACIÓN DE METALES DUROS S.A.L


Fabricación Metales Duros SAL es una metalurgia dedicada a la fabricación de piezas de Metal Duro empleadas en la producción de herramientas industriales. Adicionalmente, también provee de herramientas acabadas a los sectores de laminación en caliente, laminación en frío, calibrado de tubo y fundición.

FMD es, en la actualidad, líder en la fabricación de piezas especiales a nivel nacional. Suministra piezas en un amplio rango de composiciones y geometrías a un gran número de sectores destino, generalmente industriales. La fabricación de herramientas industriales a medida contribuye, de una forma decisiva, al incremento de la productividad en las industrias y es una actividad propia de economías productivas avanzadas.
La empresa exporta el 50% de los materiales que produce a más de treinta países teniendo una presencia relevante en los países de Europa Occidental.
FMD cuenta con una plantilla de 60 trabajadores altamente cualificados y desarrolla su actividad según el modelo de sociedad anónima laboral.

PROGRAMA


 • Bienvenida y presentación de la empresa
 • Modelo de gestión desde la perspectiva de empresa participada
 • RRHH: Gestión a largo plazo
 • Visita a fábrica
 • Conclusiones del encuentro

DIRIGIDO A


Profesorado de Formación Profesional que quiera conocer de primera mano las necesidades actuales y las posibilidades de colaboración con las empresas indutriales locales. En concreto, la Ruta Empresarial tiene como objetivos:

 • Trasladar al profesorado de FP los valores y visión empresariales acordes con la realidad actual.
 • Aproximar la Formación Profesional y la empresa a través de la importante figura del "profesor/a".
 • Promover la actualización profesional del profesorado.
 • Proporcionar a las empresas la oportunidad de compartir intereses con profesionales del sector para el que están formando alumnos/as.

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es

Enpresa Ibilbidea

ENPRESA IBILBIDEA


2009. urteaz geroztik, CEBEKek estu-estu lan egiten du enpresekin, Lanbide Heziketako irakasleak Bizkaiko enpresetako errealitatera hurbiltzeko. Horretarako, batez ere LHrekin konpromiso berezia duten konpainia erreferenteetarako bisitaldien programa jarri zuen abian, eta 7. edizioa egin da aurton.

Bisitaldi bakoitzean, enpresaren jarduerako faktore nabariren bat azaltzen da. Guztietan, gainera, bertako instalazioetatik egiten da ibilaldia, irakasleek azken teknologiak, ekoizpen-prozesuak… zuzen-zuzenean ezagutzeko aukera izan dezaten. Azken batean, enpresen sarearen eta haien kudeaketa aurreratuaren gaur egungo ikuspegia eskaintzen zaie prestakuntza-zentroei.

ENPRESA: FABRICACIÓN DE METALES DUROS S.A.L


Fabricación Metales Duros, S.A.L. metalgintzako enpresa da, eta erreminta industrialak ekoizteko erabilitako metal gogorreko piezak egiten ditu. Horrez gain, honako sektore hauetarako erreminta amaituak ere ekoizten ditu: beroko ijezketa, hotzeko ijezketa, hodiko kalibrazioa eta galdaketa.

Gaur egun, FMD nazio-mailako liderra da pieza berezien ekoizpenean. Zenbait osaketako eta geometriatako piezak hornitzen dizkie xede-sektore askori, baina, batez ere, industrialei. Nahierako erreminta industrialen ekoizpenak ekarpen erabakigarria dauka industrien emankortasunaren gehikuntzan, eta, gainera, ekoizpen-ekonomia aurreratuetako berezko jarduera ere bada.

Enpresak ekoitzitako materialen %50 esportatzen ditu hogeita hamarretik gora herrialdetara, eta agerpen nabaria dauka Mendebaldeko Europako herrialdeetan.
FMD enpresak ondo baino hobeto prestatutako 60 langile ditu, eta lan-sozietate anonimoaren ereduaren arabera garatzen du bere jarduera.

PROGRAMA


 • Ongietorria eta enpresaren aurkezpena.
 • Kudeaketa-eredua, partaidetzapeko enpresaren ikuspegitik.
 • GGBB: epe luzerako kudeaketa.
 • Lantegirako bisitaldia.
 • Agurra eta amaiera.

HARTZAILEAK


Lanbide Heziketako irakasleak, betiere, tokiko industria-enpresek gaur egun dituzten premiak eta lankidetza-aukerak zein diren jakin nahi badute

Honako hauexek dira helburuak:

 • LHko irakasleei enpresen gaur egungo errealitatearekin bat datozen balioen eta ikuspegiaren berri ematea.
 • Lanbide Heziketa eta enpresak funtsezkoak diren "irakasleen" bidez hurbiltzea.
 • Irakasleen eguneraketa profesionala sustatzea.
 • Enpresei ikasleen prestakuntzaren helburu den sekotreko profesionalek interesak partekazteko aukera ematea.

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es