Si no visualiza correctamente este email, pinche aquí.

 

RUTA EMPRESARIAL


Desde el año 2009, CEBEK trabaja en estrecha colaboración con las empresas a favor del acercamiento del profesorado de Formación Profesional a la realidad empresarial de Bizkaia a través de un Programa de Visitas a compañías referentes y especialmente comprometidas con la FP, que este año celebra su 7ª Edición.

Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto relevante del funcionamiento de la empresa. En todas ellas se realiza un recorrido por sus instalaciones donde el profesorado tiene ocasión de conocer de primera mano las últimas tecnologías, los procesos productivos, etc. En definitiva se proporciona a los Centros de Formación una visión actual del tejido empresarial y de su avanzada gestión.

En concreto, la Ruta Empresarial tiene como objetivos:

 • Trasladar al profesorado de FP los valores y visión empresarial acordes con la realidad actual.
 • Aproximar la Formación Profesional y la empresa a través de la importante figura del “profesor/a”.
 • Promover la actualización del profesorado adecuándola a las necesidades de las empresas.
 • Proporcionar a las empresas la oportunidad de compartir intereses con profesionales del sector para el que están formando alumnos/as.

 

EMPRESA: DEUSTO SISTEMAS


Fundada en enero de 2002, Deusto Sistemas es un grupo de empresas tecnológicas con implantación en España. Su objetivo principal es liderar el mercado de soluciones informáticas y de telecomunicaciones, aportando soluciones de vanguardia a los retos tecnológicos de las empresas más activas.

Deusto Sistemas S.A. – DS, S.A., es la empresa matriz del grupo, con sede central en Vitoria-Gasteiz y especializada en consultoría, desarrollo e implantación de soluciones integrales de tecnologías de la información. En la actualidad cuenta con 150 profesionales (en su gran mayoría titulados superiores) con gran experiencia en el diseño y construcción de soluciones ad hoc a la problemática del cliente.

Los compromisos de Deusto Sistemas se sintetizan en estos conceptos que asumimos como valores de la empresa: calidad, honestidad, innovación y cercanía. Estos valores definen la profesionalidad de nuestras personas e inspiran el Sistema de Gestión Integral de calidad implantado en la empresa y certificado por BUREAU VERITAS.

En su apuesta por la innovación, en 2013 se crea DS LABS, Unidad de I+D+i empresarial acreditada como agente de la Red Vasca de Ciencia, Tecnología e Innovación. La misión de DS Labs es la investigación aplicada y desarrollo de tecnologías con el objeto de construir soluciones innovadoras de sistemas de información y telecomunicaciones que nos permiten generar productos de alto valor tecnológico que mejoren nuestra competitividad y la de nuestros clientes.

 

PROGRAMA


 • Bienvenida y presentación general de DEUSTO SISTEMAS.
 • Descripción del proceso de selección de personal.
 • Gestión de Recursos Humanos en materia de FP.
 • Visita a las oficinas de DEUSTO SISTEMAS en Bilbao.
 • Conclusiones del Encuentro.

 

DIRIGIDO A


Profesorado de Formación Profesional que quiera conocer de primera mano las necesidades actuales y las posibilidades de colaboración con las empresas industriales locales.

 

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es

Ruta Empresarial 7ª edición

Si no visualiza correctamente este email, pinche aquí.

 

ENPRESA IBILBIDEA


2009. urteaz geroztik, CEBEKek estu-estu lan egiten du enpresekin, Lanbide Heziketako irakasleak Bizkaiko enpresetako errealitatera hurbiltzeko. Horretarako, batez ere LHrekin konpromiso berezia duten konpainia erreferenteetarako bisitaldien programa jarri zuen abian, eta 7. edizioa egin da aurton.

Bisitaldi bakoitzean, enpresaren jarduerako faktore nabariren bat azaltzen da. Guztietan, gainera, bertako instalazioetatik egiten da ibilaldia, irakasleek azken teknologiak, ekoizpen-prozesuak… zuzen-zuzenean ezagutzeko aukera izan dezaten. Azken batean, enpresen sarearen eta haien kudeaketa aurreratuaren gaur egungo ikuspegia eskaintzen zaie prestakuntza-zentroei.

Honako hauexek dira helburuak:

 • LHko irakasleei enpresen gaur egungo errealitatearekin bat datozen balioen eta ikuspegiaren berri ematea.
 • Lanbide Heziketa eta enpresak funtsezkoak diren "irakasleen" bidez hurbiltzea.
 • Irakasleen eguneraketa sustatzea enpresen beharrei egokitzeko.
 • Enpresei ikasleen prestakuntzaren helburu den sektoreko profesionalekin interesak partekatzeko aukera ematea.

 

ENPRESA: DEUSTO SISTEMAS,S.A.


Deusto Sistemas 2002ko urtarrilean sortu zen, enpresa teknologikoen taldea da eta Espainian du ezarpena. Informatikako eta telekomunikazioetako irtenbideen merkatuko liderra izatea dauka helburu nagusi. Horretarako, abangoardiako irtenbideak eskaintzen ditu enpresa aktiboenen erronka teknologikoei aurre egiteko.

Deusto Sistemas, S.A. (DS, S.A.) taldeko enpresa matrizea da, Gasteizen dauka egoitza nagusia eta informazioaren teknologietako irtenbide integralen garapenean, ezarpenean eta aholkularitzan da aditua. Gaur egun, 150 profesional ditu (gehienak goi-mailako tituludunak dira), eta esperientzia handia dute bezeroen arazoetarako ad hoc irtenbideak diseinatzeko eta eratzeko orduan.

Deusto Sistemas enpresaren konpromisoak enpresaren balio moduan onartutako kontzeptu hauetan laburtzen dira: kalitatea, zintzotasuna, berrikuntza eta hurbiltasuna. Balio horiek, hain zuzen ere, gure pertsonen profesionaltasunaren adierazgarri eta enpresan ezarritako eta BUREAU VERITASek ziurtatutako Kalitatearen Kudeaketa Integralerako Sistemaren inspirazio-iturri dira.

Berrikuntzaren alde egindako apustuan, 2013an DS LABS sortu zuen, hau da, Zientzia, Teknologia eta Berrikuntzaren Euskal Sareko eragile moduan egiaztatuta dagoen Enpresako I+G+b Unitatea. DS Labs unitateak teknologien ikerketa aplikatua eta garapena ditu xede, informazioko eta telekomunikazioetako sistemetarako irtenbide berritzaileak eratzeko eta, horri esker, gure zein bezeroen lehiakortasuna hobetzen duten balio teknologiko handiko produktuak sortzeko.

 

PROGRAMA


 • Ongietorria eta DEUSTO SISTEMAS enpresaren aurkezpen orokorra.
 • Langileak hautatzeko prozesuaren azalpena.
 • Giza baliabideen kudeaketa LHren arloan.
 • DEUSTO SISTEMAS enpresak Bilbon dituen bulegoetarako bisitaldia.
 • Topaketaren ondorioak.

 

HARTZAILEAK


Lanbide Heziketako irakasleak, betiere, tokiko industria-enpresek gaur egun dituzten premiak eta lankidetza-aukerak zein diren zuzenean jakin nahi badute.

 

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es