Si no visualiza correctamente este email, pinche aquí.

 

RUTA EMPRESARIAL


Desde el año 2009, CEBEK trabaja en estrecha colaboración con las empresas a favor del acercamiento del profesorado de Formación Profesional a la realidad empresarial de Bizkaia a través de un Programa de Visitas a compañías referentes y especialmente comprometidas con la FP, que este año celebra su 6ª Edición.

Cada visita se organiza con el objetivo de exponer algún aspecto relevante del funcionamiento de la empresa. En todas ellas se realiza un recorrido por sus instalaciones donde el profesorado tiene ocasión de conocer de primera mano las últimas tecnologías, los procesos productivos, etc. En definitiva se proporciona a los Centros de Formación una visión actual del tejido empresarial y de su avanzada gestión.

 

EMPRESA: TROFEC, S.A.


Empresa fundada en 1986 y en sus orígenes dedicada a la fabricación de troqueles de forja y estampación en caliente.

A finales de siglo, comienza con la fabricación de Troqueles para el sector de la Inyección de Aluminio, actividad principal de la empresa en la actualidad, principalmente para empresas del sector de automoción.

También abarca los campos de prototipos y mecanizados según plano del cliente.

La empresa cuenta con un equipo de 12 personas, entre personal directivo (Gerente y Jefe de Producción (2), oficina técnica (2), Ajuste (2), cnc y corte por hilo (6)).

Los medios productivos utilizados son principalmente:

 • Software de diseño y cnc.
 • Medición por tridimensional
 • Centros convencionales.
 • Centros Cnc.
 • Máquinas de corte por Hilo.
 • Máquinas de penetración.
 • Prensas de ajuste personalizadas

 

PROGRAMA


 • Presentación de la empresa TROFEC, S.A.
 • Análisis de los perfiles de los puestos de trabajo en la empresa: conocimientos y valores.
 • Debate sobre las oportunidades de colaboración entre empresas y centros de Formación Profesional.
 • Visita a las instalaciones de la empresa.
 • Conclusiones del encuentro.

 

DIRIGIDO A


Este encuentro está dirigido al Profesorado de Formación Profesional que quiera conocer de primera mano las necesidades actuales y las posibilidades de colaboración con las empresas industriales locales.

En concreto, la Ruta Empresarial tiene como objetivos:

 • Trasladar al profesorado de FP los valores y visión empresarial acordes con la realidad actual.
 • Aproximar la Formación Profesional y la empresa a través de la importante figura del "profesor/a".
 • Promover la actualización profesional del profesorado.
 • Proporcionar a las empresas la oportunidad de compartir intereses con profesionales del sector para el que están formando alumnos/as.
 •  

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es

 

Enpresa Ibilbidea


2009. urteaz geroztik, CEBEKek estu-estu lan egiten du enpresekin, Lanbide Heziketako irakasleak Bizkaiko enpresetako errealitatera hurbiltzeko. Horretarako, batez ere LHrekin konpromiso berezia duten konpainia erreferenteetarako bisitaldien programa jarri zuen abian, eta 6. edizioa egin da aurton.

Bisitaldi bakoitzean, enpresaren jarduerako faktore nabariren bat azaltzen da. Guztietan, gainera, bertako instalazioetatik egiten da ibilaldia, irakasleek azken teknologiak, ekoizpen-prozesuak… zuzen-zuzenean ezagutzeko aukera izan dezaten. Azken batean, enpresen sarearen eta haien kudeaketa aurreratuaren gaur egungo ikuspegia eskaintzen zaie prestakuntza-zentroei.

 

ENPRESA: TROFEC, S.A.


Enpresa hau 1986an sortu zen, eta, hasieran, beroko estanpazio eta forjaketarako trokelak ekoizten zituen.

Mendearen amaieran, aluminiozko injekzioaren sektorerako trokelak ekoizten hasi zen. Gaur egun, enpresaren jarduera nagusia da, eta, automobilgintzako enpresentzat lan egiten du, batez ere.

Era berean, bezeroen planoaren araberako prototipoak eta mekanizazioak ere egiten ditu.

Enpresak 12 langile ditu, zuzendaritza (gerentea eta ekoizpen-burua (2), bulego teknikoa (2), doikuntza (2), cnc eta hari bidezko ebaketa (6) kontuan hartuta.

Besteak beste, honako hauexek dira bere ekoizpen-baliabide nagusiak:

 • Diseinurako softwarea eta cnc
 • Hiru dimentsioko neurketa
 • Ohiko zentroak
 • Cnc zentroak
 • Hari bidez ebakitzeko makinak
 • Sartzeko makinak
 • Doikuntzarako prentsa pertsonalizatuak

 

PROGRAMA


 • TROFEC, S.A. enpresaren aurkezpena.
 • Enpresako lanpostuetako profilen azterketa: jakintzak eta balioak.
 • Enpresen eta Lanbide Heziketako zentroen arteko lankidetzarako aukerei buruzko eztabaida.
 • Enpresako instalazioetarako bisitaldia.
 • Topaketaren ondorioak.

 

Hartzaileak


Lanbide Heziketako irakasleak, betiere, tokiko industria-enpresek gaur egun dituzten premiak eta lankidetza-aukerak zein diren zuzenean jakin nahi badute.

Honako hauexek dira helburuak:

 • LHko irakasleei enpresen gaur egungo errealitatearekin bat datozen balioen eta ikuspegiaren berri ematea.
 • Lanbide Heziketa eta enpresak funtsezkoak diren "irakasleen" bidez hurbiltzea.
 • Irakasleen eguneraketa profesionala sustatzea.
 • Enpresei ikasleen prestakuntzaren helburu den sektoreko profesionalekin interesak partekatzeko aukera ematea.
 •  

De conformidad con la Ley 15/99 de protección de datos de carácter personal, sus datos se incorporarán al fichero “ACTIVIDADES CEBEK”, inscrito en la Agencia de Protección de Datos y cuyo responsable es CEBEK. Este fichero tiene como finalidad gestionar los datos básicos para la gestión y realización de los servicios solicitados o que puedan resultar de su interés, así como difusión de las actividades de la organización en diversos medios tales como web, publicaciones y boletines Esta información puede ser facilitada a entidades colaboradoras como consecuencia de la realización de los servicios prestados. Para ejercitar los derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición puede dirigir una comunicación escrita a lopd@cebek.es

Norberaren Datuak Babesteko 15/99 Legean xedatutakoaren arabera, zure datuak “Cebek-eko jarduerak” fitxategian gordeko ditugu. Fitxategia Datuak Babesteko Agentzian dago inskribatuta, eta CEBEK bera da arduraduna. Fitxategi horretan, behar besteko datuak bildu eta kudeatu egiten dira (baita agiri grafikoak ere), eskatutako zerbitzuak edo zerbitzu interesgarriak garatzeko eta erakundeko jarduerak zenbait komunikazio-bide korporatibotan zabaltzeko eta argitaratzeko (web orria, argitalpenak, berripaperak...). Informazio hori erakunde laguntzaileei eman ahal izango zaie, aipatutako zerbitzuak garatu ahal izateko. Datuak eskuratzeko, zuzentzeko, ezeztatzeko eta aurka egiteko eskubideak erabili nahi izanez gero, jakinarazpen idatzia bidali helbide honetara: lopd@cebek.es